Коллекция Charade

 • Жаккард Charade Juggle Emerald 01
 • Жаккард Charade Juggle Opal 02
 • Жаккард Charade Juggle Magenta 03
 • Жаккард Charade Juggle Calypso 04
 • Жаккард Charade Juggle Natural 05
 • Жаккард Charade Mime Emerald 01
 • Жаккард Charade Mime Opal 02
 • Жаккард Charade Mime Magenta 03
 • Жаккард Charade Mime Calypso 04
 • Жаккард Charade Mime Natural 05
 • Жаккард Charade Trapeze Emerald 01
 • Жаккард Charade Trapeze Lipstick 03
 • Жаккард Charade Trapeze Lemon 04
 • Жаккард Charade Trapeze Sand 05
 • Жаккард Charade Trapeze Smoke 06
 • Жаккард Charade Flip Pumice 01
 • Жаккард Charade Flip Moonstone 05
 • Жаккард Charade Flip Haze 12
 • Жаккард Charade Flip Tangerine 14
 • Жаккард Charade Flip Sand 18
 • Жаккард Charade Flip Smoke 19
 • Жаккард Charade Trick Emerald 01
 • Жаккард Charade Trick Opal 02
 • Жаккард Charade Trick Rouge 03
 • Жаккард Charade Trick Lemon 04
 • Жаккард Charade Trick Smoke 05