Коллекция Cameo

 • Жаккард cameo brooch 01
 • Жаккард cameo brooch 02
 • Жаккард cameo brooch 04
 • Жаккард cameo brooch 05
 • Жаккард cameo brooch 06
 • Жаккард cameo brooch 07
 • Жаккард cameo fibula 01
 • Жаккард cameo fibula 02
 • Жаккард cameo fibula 04
 • Жаккард cameo fibula 05
 • Жаккард cameo fibula 06
 • Жаккард cameo fibula 07
 • Жаккард cameo oval 01
 • Жаккард cameo oval 02
 • Жаккард cameo oval 04
 • Жаккард cameo oval 05
 • Жаккард cameo oval 06
 • Жаккард cameo oval 07